Aporrectodea smaragdina – Smaragdgrüner Regenwurm

Copula – Kroatien